Kansen geven, ook aan mensen die het moeilijker hebben

Jobcentrum is een trouwe partner van La vie est belle. Onlangs vierde de organisatie de 10e verjaardag van hun begeleidingsprogramma ‘Op stap’. De ideale aanleiding om de visie van La vie est belle op duurzaam en sociaal ondernemen even in de kijker te zetten.

Jobcentrum (red. JC) is een organisatie die werkzoekenden met een beperking en personen met verminderde kansen op de arbeidsmarkt, maatschappelijk en sociaal wil integreren. Volgens de filosofie van JC is werk de ideale kapstok om mensen kansen te geven om zichzelf te ontwikkelen. De organisatie werkt voor deze kwetsbare doelgroep trajecten van opleiding en begeleiding uit in functie van een langdurige tewerkstelling in het normaal economisch circuit.

Het programma ‘Op Stap’ richt zich specifiek tot werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid en heeft als doel deze mensen een kans te geven in het reguliere arbeidscircuit. La vie est belle startte jaren geleden al een samenwerking met JC. Zaakvoerder Stefaan Deraeve was dan ook aanwezig tijdens de viering van 10 jaar ‘Op Stap’.

Meer info over ‘Op stap’

 

Lveb: Hoe is Lveb bij JC terechtgekomen?

Stefaan: Wij zijn als bedrijf bij JC terechtgekomen via mijn vrouw Katrien, die een bio-verswinkel (Vier de seizoenen) uitbaat in Assebroek, Brugge. Destijds was er aan deze winkel ook een restaurant gelinkt. Katrien had gedurende een periode van iets meer dan een half jaar de hulp gekregen van een persoon met autisme. Voor personen met autisme is structuur en houvast in hun omgeving erg belangrijk. Vaak voelen die mensen zich goed in een job met veel repetitieve taken en werken ze tevens erg punctueel.

Na het doorlopen van deze stageperiode was het de bedoeling om na te gaan als er voor die persoon uitzicht was op een vaste contract van onbepaalde duur. Voor Vier de seizoenen was dit engagement financieel niet haalbaar maar net op dat moment hadden wij bij La vie est belle nood aan mensen met dit profiel en deze talenten.

JobcenterLveb: Wat waren de noden op dat moment binnen Lveb?

Stefaan: Aangezien de productie bij Lveb ook handmatige handelingen omvat hebben wij nood aan mensen die dit graag doen en zich goed voelen bij het verrichten van repetitief werk. Destijds was het erg moeilijk om deze jobs in te vullen. We hadden dus nood aan een specifiek profiel en JC kon ons hierbij helpen.
Een samenwerking met JC doorloopt steeds een vast stramien. Initieel ga je van start met een inloopstage om wederzijds vertrouwen op te bouwen en na te gaan als beide partijen zich in deze samenwerking kunnen vinden. Na de inloopperiode en een grondig overleg en evaluatie hebben we het contract omgezet naar een overeenkomst van onbepaalde duur.

Lveb: Waren beide partijen tevreden over de samenwerking?

Stefaan: Zeker, wij waren als organisatie tevreden dat we iemand gevonden hadden die gemotiveerd was om ons te helpen. En ook onze medewerker was erg tevreden. Ondanks het feit dat ze bij aanvang erg gereserveerd was, stond ze na enkele maanden midden het team. Je zag echt dat ze als persoon gegroeid was.

“We willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en tonen dat mensen die zich in een zwakkere positie bevinden tevens een volwaardig lid zijn van onze maatschappij.”

Lveb: Hebben jullie ondertussen nog samengewerkt?

Stefaan: We hebben een gelijkaardige samenwerking met ‘Het Anker’, een organisatie die op zoek gaat naar een dagopvang voor mensen met een vorm van autisme. Eén van hun mensen staat ondertussen al enkele jaren op de vloer.

Stefaan DeraeveLveb: Hoe benaderen jullie als bedrijf deze samenwerking?

Stefaan: Lveb is als bedrijf steeds op zoek naar de juiste balans tussen people, planet en profit. We willen echter ook mensen die in een zwakkere positie zitten bij onze werking betrekken. We doen dit niet uit liefdadigheid maar we geloven sterk in de wederzijdse meerwaarde van deze ervaring. We vinden het belangrijk om die persoon zoveel mogelijk als alle medewerkers te gaan benaderen. We gaan met hen in dialoog, begeleiden hen van iets dichterbij en organiseren geregeld functionerings- en evaluatiegesprekken om de samenwerking te bespreken.

Lveb: Denk je dat dit concept ook voor andere bedrijven interessant kan zijn?

Stefaan: Ja, daar ben ik volledig van overtuigd. Het vergt natuurlijk motivatie en engagement om een persoon de extra begeleiding te geven die hij/zij nodig heeft. Maar eens de samenwerking loopt en de persoon voelt zich goed in de job straalt dit gevoel af op het ganse bedrijf.
Eigenlijk willen wij als bedrijf anderen inspireren. We willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en tonen dat mensen die zich in een zwakkere positie bevinden tevens een volwaardig lid zijn van onze maatschappij. We willen bewijzen dat dit een meerwaarde kan betekenen voor het team en voor het eindproduct.

Lveb: Je had het net over de meerwaarde voor alle partijen? Hoe manifesteert zich dit bij jullie?

Stefaan: Het is een positieve en stimulerende interactie. Eens de beide partijen elkaar hebben leren kennen onstaat er een erg sterke wederzijdse betrokkenheid die het team sterker maakt. En dit straalt af op de werking van het bedrijf.
Het is wel erg belangrijk rekening te houden met de draagkracht van het team. In onze structuur en werking is er per 8 werknemers zeker ruimte en energie om 1 persoon met een kwetsbaar profiel op te vangen. Let wel, dit is een bewuste keuze en vraagt volgehouden inzet. Elke dag opnieuw. Ook niet elk initiatief lukt, maar is dat nu niet typisch aan ondernemen ?

“Uiteindelijk gaat het in het bedrijfsleven om meer dan de 3 P’s (planet, people, profit). Bij Lveb voegen wij er alvast de P’s van Passion en Pleasure aan toe.”

Lveb: Wat is er volgens jou nodig om dit idee in meer bedrijven en sectoren te introduceren?

Stefaan: Het wordt tijd dat iedereen arbeid opnieuw als iets positiefs gaat benaderen, en niet enkel als een onderdeel van een economisch systeem. Arbeid gaat over kansen geven, krijgen en nemen. Het gaat om willen werken, en om de vreugde om samen aan een project te kunnen bouwen. Hierin is het belangrijk om mensen gelijk te behandelen, hen kansen te geven en ernaar te streven hun persoonlijke groei te laten samengaan met de groei van het bedrijf.
In dit model verschuiven we de focus van de korte naar de lange termijn met grote aandacht voor duurzaamheid. Uiteindelijk gaat het in het bedrijfsleven om meer dan de 3 P’s (planet, people, profit). Bij Lveb voegen wij er alvast de P’s van Passion en Pleasure aan toe.

Voor meer info:

Jobcentrum
www.jobcentrum.be

Het anker
www.ankervzw.be

 

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
18Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Menu Title